Een team van professionals begeleidt in een tijdsbestek van één werkweek een groep deelnemers, zodat zij vooruitkomen en verder kunnen met een actieplan, meerjarenstrategie, overnameplan, herstructureringsplan, etc.

De deelnemers kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld als MT, directie of als vennoten. Het kunnen ook individuele deelnemers zijn, die weliswaar allemaal een management- of directierol vervullen. Voorwaarde voor deelname is in alle gevallen de wil om iets te bereiken. De drive om een concreet doel na te streven binnen de Boilerweek! en de ambitie om met een concreet actieplan weer naar huis terug te keren.

U gaat zelf aan de slag, maar met begeleiding. De begeleiders kenmerken zich doordat zij, ieder binnen hun eigen discipline, een expertrol vervullen. Dit zult u tijdens de week ervaren door hun verschillende blikvelden en invalshoeken.

Het blijft uw proces, maar door de inzichten en soms tegenspraak van de begeleiders komt u ‘onder stoom en kokend water’ tot het benodigde resultaat. U doet het werk en de begeleiders faciliteren, sparren en adviseren. Dit alles buiten uw normale (werk)omgeving. Out of the comfort zone, als het ware. Meestal in het buitenland en soms (en op verzoek) binnen Nederland. In alle gevallen op een prettige, waardige, rustige en natuurrijke locatie. Dit zodat er volledige focus op de opdracht kan zijn en er daarnaast voldoende ruimte is voor ontspanning en reflectie.